BLOG

Chắc hẳn nhiều bạn cũng đã từng nghe đến cụm từ "Storytelling" khi chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều bạn hiểu sai về ý nghĩa của cụm từ này
Có rất nhiều học sinh giỏi với điểm GPA, SAT, ACT rất cao nhưng vẫn bị các trường đại học Mỹ hàng đầu từ chối. Vậy lý do ở đây là gì? Điểm cao chỉ là điều kiện cần để ứng tuyển vào các trường đại học hàng đầu của Mỹ nhưng như thế thôi vẫn chưa đủ. Các bạn học sinh cần tập trung hơn vào những yếu tố sau đây để hồ sơ ứng tuyển của các bạn nổi bật hơn giữa một rừng hồ sơ ứng tuyển có điểm cao chót vót.
Chắc hẳn nhiều bạn cũng đã từng nghe đến cụm từ "Storytelling" khi chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều bạn hiểu sai về ý nghĩa của cụm từ này
Có rất nhiều học sinh giỏi với điểm GPA, SAT, ACT rất cao nhưng vẫn bị các trường đại học Mỹ hàng đầu từ chối. Vậy lý do ở đây là gì? Điểm cao chỉ là điều kiện cần để ứng tuyển vào các trường đại học hàng đầu của Mỹ nhưng như thế thôi vẫn chưa đủ. Các bạn học sinh cần tập trung hơn vào những yếu tố sau đây để hồ sơ ứng tuyển của các bạn nổi bật hơn giữa một rừng hồ sơ ứng tuyển có điểm cao chót vót.
Thông tin đăng nhập không chính xác

Chúc mừng!

bạn đã đăng ký thành công