CHƯƠNG TRÌNH

SCHOOL RESEARCH

Lựa Chọn Trường Đại Học Phù Hợp
Giúp Bạn Thành Công Trong Tương Lai
Trường nào là trường cung cấp
chuyên ngành bạn muốn theo học?
Trường nào là trường cung cấp
chuyên ngành bạn muốn theo học?
Trường nào có nhiều cơ hội để chuyển chuyên ngành nếu bạn nhận thấy chuyên ngành bạn lựa chọn hiện giờ không phù hợp?
Trường nào mang lại cơ hội thực tập và việc làm cho bạn sau khi tốt nghiệp?
Trường nào cung cấp học bổng hay hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế?

XÂY DỰNG DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÙ HỢP VỚI BẠN
LÀ ĐIỀU VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

  • TUY
    NHIÊN
  • TUY NHIÊN

NỘI DUNG LỚP HỌC

Khi tham gia chương trình School Research, các bạn sẽ được:
Hình thức học: Học trực tuyến qua Zoom
Thời gian: 6 tháng
Giảng viên: Cô Hương Đào
Phó Tổng Giám Đốc Tổ Chức Giáo Dục Mỹ AMVNX

CHIA SẺ CỦA HỌC SINH ĐÃ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH " SCHOOL RESEARCH",
CON ĐƯỜNG CHINH PHỤC THÀNH CÔNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MƠ ƯỚC CỦA BẠN
TRỞ NÊN DỄ DÀNG HƠN BAO GIỜ HẾT

Bạn muốn tư vấn chi tiết?

Thông tin đăng nhập không chính xác

Chúc mừng!

bạn đã đăng ký thành công